Предлагаме услугата монтаж на асансьори, заедно с нашите партньори от фирма „Балкан лифт“, която предлага всички услуги за асансьори в град Бургас. Обслужваме южното черноморие.

монтаж на асансьори
монтаж на асансьори

Монтаж на асансьори

Предлагаме качествени услуги, за монтаж и поддръжка на асансьори в България. Основната ни дейност е по българското южно черноморие, но при запитване можем да се отзовем в цялата страна.

Предлагаме пълен цикъл от услуги при монтаж на асансьори – от проектиране до след гаранционна поддръжка на асансьорните уредби.

Предлагаме всички видове асансьорни уредби:

  • Пътнически асансьор;
  • Панорамни асансьори;
  • Болнични асансьори;
  • Автомобилни асансьори;
  • Платформени асансьори;
  • Кухненски асансьори;
  • Платформи за хора с увреждания;

Вижте всичко важно, за типовете асансьори които предлагаме за монтаж.

Качествен монтаж на асансьори на най-добри цени

Проектиране на асансьори

Предлагаме проектиране на асансьри, по представени строителни проекти, за асансьорна шахта или направени измервания от нас.

След като получим нужната информация, се пристъпва към проектиране на асансьор, който е съобразен с изискванията на клиента. Накрая представяме оферта, за монтаж на асансьор или асансьори.

Доставка, монтаж на асансьори, сертифициране и пускане в експлоатация на асансьори

  • Доставка, монтаж и сертифициране – след одобрение на представената оферта се сключва двустранен договор;
  • Пускане в експлоатация на монтирания асансьор се извършва след подписване на договор за поддръжка;

Поддръжката на асансьори осигурява надеждност на работата, както и бърза реакция при технически проблеми.

Какво получавате, при сключване на договор за поддръжка на асансьори?

• денонощна поддръжка (24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината) при аварийни ситуации, за всички поддържани асансьори;
• гарантирани два броя фунционални проверки на поддържания асансьор – всеки месец;
• всеки месец, гарантирано посещение, за технически преглед, за всеки поддържан асансьор;
• ГТП (годишен технически преглед) и издаване на съответния документ, за годността за експлоатация на всеки поддържан асансьор;

 

На старите асансьори да се монтират допълнителни предпазни устройства(вътрешни врати, контрол на товара и др.) с цел да съотвестват на еропейските стандарти. Във Франция вече е приет и се прилага този метод, като финансирането частично се усъществява от евро фондове.